Към всички типове греди се предлага допълнителен топлоизолационен пакет - AHP .

Представлява топлоизолационна вата + паробариера+ламперия тип LOGPANEL.

Облика на къщата не се променя, но значително се подобрява енергоефективността.

Коефициенти на топлоизолация на стените на къщите Honkamajat, съгласно издадения CE сертификат.

В таблицата са показани коефициентите на топлопреминаване, типовете греди съответно без допълнителна топлоизолация и с различни дебелини допълнителна топлоизолация.

Колкото по-малък е коефициента - изолацията е по-добра.

Норма за външни стени на къщи :

  1. Целогодишно обитаване = 0.50
  2. Енергоспестяваща къща = 0.30
  3. Нискоенергиина къща = 0.20
  4. Пасивна къща = 0.1

Коефициент на изолацията на покрива на Honkamajat- стандарт 200мм= 0.21w/m2K

Норма за изолация на нови сгради с обитаемо подпокривно пространство = 0.28w/m2K