Дървото което се използва за строеж на финландските дървени къщи Honkamajat e Северен бор / Pinus sylvestris/. Средната възраст на дърветата е 60-90 години. Добити са в района на полярния кръг / Napapiri /.