Brielmaier палцови косачки за планински наклонен терен - косящи апарати

Широка гама от двуножови палцови косящи апарати BIDUX.

Палцови двуножови сенокосачки за планински , трудни и силно наклонени терени.

Косачка за ски писти.

Подходящи за проекти по мярка 4.1 ПРСР 2014-2020.

Brielmaier  made in Germany.