Brielmaier палцови косачки за планински наклонен терен - колесни опции

Широка гама от гумени колела, сдвоени колела и ролерни колела с шипове за косене на терени с наклон до 60 градуса.

Палцови сенокосачки за терени с наклон до 60 градуса, планински косачки.

Косачки за ски писти.

Подходящи за кандидатстване по мярка 4.1 ПРСР 2014-2020.