Brielmaier палцови косачки за планински и наклонен терен - прикачни аксесоари

Мулчери, снегорини, сеносъбирачи, избутвачи за сено, сенообръщачи.

Всичко за високопланинско ливадно стопанство.

Уникални палцови сенокосачки за планински и наклонен терен до 60 градуса.

Косачки за ски писти.

Подходящи за кандидатстване по мярка 4.1 ПРСР 2015-2020.